ที่จอดรถหนีน้ำท่วม Lynda

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 10 มกราคม 2555

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  Lynda
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
400 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
czTtDfYWSHoScpzWrJq
รายละเอียดอื่นๆ :  I'm not quite sure how to say this; you made it erxteemly easy for me!
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  หมู่ 1 จังหวัดลำพูน
จุดสังเกตุ :  I'm not quite sure how to say this; you made it erxteemly easy for me!
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  Lynda
เบอร์โทร :  zujiBHrcncpSOUcWrub
อีเมล์ :  dkemslie@bigpond.net.au
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ