ที่จอดรถหนีน้ำท่วม Eldora

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 10 มกราคม 2555

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  Eldora
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
200 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
MzzllwfLLCtVos
รายละเอียดอื่นๆ :  To think, I was conufesd a minute ago.
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  หมู่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี
จุดสังเกตุ :  To think, I was conufesd a minute ago.
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  Eldora
เบอร์โทร :  gYzuIqdtSu
อีเมล์ :  pingfan_1226@hotmail.com
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ