ที่จอดรถหนีน้ำท่วม ศูนย์การค้า SUPREME

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 10 มกราคม 2555

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  ศูนย์การค้า SUPREME
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
150 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
เต็ม
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : 
เบอร์โทร :  02-669-5999
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ