ที่จอดรถหนีน้ำท่วม Stella

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 10 มกราคม 2555

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  Stella
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
nIFJyEFr
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
EwsppIXejuIIn
รายละเอียดอื่นๆ :  And I was just woednring about that too!
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  หมู่ 1 จังหวัดนครปฐม
จุดสังเกตุ :  And I was just woednring about that too!
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  Stella
เบอร์โทร :  crNcvcjXQBpKsXJIHV
อีเมล์ :  megmosmom@yahoo.com
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ