ที่จอดรถหนีน้ำท่วม โรงเรียนหลวงแพ่ง

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  โรงเรียนหลวงแพ่ง
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
10 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
10 คัน
รายละเอียดอื่นๆ :  24 หมู่ 12 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มรายเ ขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

10530

โรงเรียนมีพื้นที่แคบ ยังไม่มีรถมาจอด และไม่มีน้ำท่วมขัง

4 พฤศจิกายน 2554
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  โรงเรียนหลวงแพ่ง
เบอร์โทร :  02-9882295
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ