ที่จอดรถหนีน้ำท่วม โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ
รายละเอียดอื่นๆ :  การโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส. เบอร์โทร : 089-964-9338 ...
โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส (กุลางกู รอุปถัมภ์), 0 2918 4656. 93.
//ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถของผู้ประสบภัยรับเป็นศูนย์อพยพอย่างเดียว
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  นายโฆษิต ธรรมโฆษิต
เบอร์โทร :  086-9801-6439
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ