ที่จอดรถหนีน้ำท่วม โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
10 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
8 คัน
รายละเอียดอื่นๆ :  โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา, 0 2326 6937. 99. ...
นายสมัย ม่วงบุญ ผู้ อำนวยการโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา. เบอร์โทร : 089-495-2117 ...
โรงเรียนแสงหิรัญ วิทยา เบอร์ติดต่อ 0-2326-6937, 089-495-2217
200
,//,มีผู้นำรถเข้าไปจอดแล้ว 2 คนเป็นรถยนต์
//มีผู้มาติดต่อจะนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดจำนวน 200 คัน
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  นายโฆษิต ธรรมโฆษิต
เบอร์โทร :  086-9801-6439
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ