ที่จอดรถหนีน้ำท่วม วัดเศวตฉัตร

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  วัดเศวตฉัตร
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
20 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
5 คัน
รายละเอียดอื่นๆ :  ชื่อวัด : วัดเศวตฉัตร ชื่อเจ้าอาวาส : พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) ที่อยู่ : ตำบล บางลำภู ล่าง อำเภอ เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๖๐ ๒๙๐๕ ...

//ตอนนี้มีผู้เอารถเข้าไปจอดแล้วจำนวน 15 คัน
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง : 
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์
เบอร์โทร :  081-823-5534
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ