ที่จอดรถหนีน้ำท่วม เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
300 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
เต็ม
รายละเอียดอื่นๆ :  ข่าวแจ้งให้ทราบครับด่วน:

เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 แจ้งให้ผู้มาฝากรถนำรถออกจากที่รับฝากภายในวันที่ 21 ต.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้ทางศูนย์การค้าประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของการให้บริการที่จอดรถแก่ผู้มาใช้บริการ

แต่หากท่านผู้นำฝากรถที่บ้านยังคงประสบปัญหาจากอุทกภัย สามารถนำฝากรถได้ตามเดิม ณ ชั้น 4A และ 5A และทำการลงทะเบียนไว้กับศูนย์การค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยทางศูนย์การค้า ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอยู่เสมอ เราจะข้ามผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปพร้อมกัน

จึงเรียนมาเพื่อ Update และ ดำเนินการนำรถออกตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อหาที่จอดใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อรถของท่านหรือกรุณาติดต่อตรวจสอบที่

เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3
ชั้น 8 เซ็นทรัล พระราม 3 79/3 ถ. สาธุประดิษฐ์, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ที่อยู่
79/3 ถ. สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร 66 2673 5555
แฟกซ์ 66 2673 6108 9
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง : 
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : 
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ