ที่จอดรถหนีน้ำท่วม ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
100 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
น้ำท่วมถึงแล้วไม่สามารถจอดรถได้
รายละเอียดอื่นๆ :  . ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ จำนวน 100 คัน
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง : 
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : 
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ