ที่จอดรถหนีน้ำท่วม ใต้ทางด่วนด่านฯ พระราม 9-1

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อที่จอดรถ :  ใต้ทางด่วนด่านฯ พระราม 9-1
จำนวนรถที่รองรับ
(ความจุทั้งหมด) :
 
500 คัน
จำนวนรถที่ยังรองรับ
(ณ.ขณะนี้) :
 
498 คัน
รายละเอียดอื่นๆ :  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดที่จอดรถใต้ทางพิเศษไม่กีดขวางการจราจร 9 แห่ง ทั้งนี้ กทพ.ขอสงวนเส้นทางบนทางพิเศษทุกสาย เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

//มีผู้เอารถเข้าไปจอดแล้ว 2 คน
 
ข้อมูลที่ตั้ง ที่จอดรถ
ที่ตั้ง :  กรุงเทพมหานคร
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ :  การทางหลวงพิเศษ (กทพ.)
เบอร์โทร :  1543
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจอดรถนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ