รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

* ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ได้จากข้อมูลสาธารณะต่างๆ ที่มีประกาศ
จากนั้นจะมีอาสาสมัครค้นหาเบอร์ติดต่อ ทำการโทรสอบถามข้อมูล และยืนยันการตรวจสอบ
ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเข้าอพยพ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :
ชื่อที่จอดรถ ที่ตั้ง ความจุ จำนวนที่ว่าง    
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ อมตะนคร อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5,000 500 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 7 พ.ย. 54
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร - ต้องหาิที่จอดเอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
อิมพีเรียลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1,000 เต็มแล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
อาคาร HobbyLobby แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี 400 หมายเลขไม่ถูกต้อง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ หมู่ 7 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 40 40 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสิริวังวิทยาคาร หมู่ 1 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 80 50 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 1 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ไม่เปิดให้จอด ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
วัดใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 30 30 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่านาดับ หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนบ้านเจียรดับ หมู่ 2 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนอิสลามลำไทร หมู่ 5 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสีชมพู หมู่ 4 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนลำบุหรี่พวง หมู่ 1 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด หมู่ 1 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสามง่าม หมู่ 8 หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร - ติดไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา หมู่ 4 กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 20 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนหลวงแพ่ง กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10 10 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่เปิดให้จอดรถ ไม่เปิดให้จอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร - - ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสามแยกท่าไข่ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 40 36 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดพระยาปลา หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดใหม่เจริษราษฎร์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดแสนเกษม หนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดบัวแก้ว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดแป้นทอง คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมถึงแล้วไม่สามารถจอดรถได้ น้ำท่วมถึงแล้วไม่สามารถจอดรถได้ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดศรีสุก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสุขใจ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าสามวา คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สุเหร่าคลอง1 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนตำบลขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10 8 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดพลมานีย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนประสานสามัคคี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดราชโกษา ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดบำรุงรื่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดบึงบัว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 มีรถหมุนเวียนเข้าออกทุกวัน ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดทิพพาวาส ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 10 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนลำพะอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 28 ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดให้เป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดให้เป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
โรงเรียนมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร - ไม่รับสาย ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ไม่ได้เปิดเป็นจุดจอดรถ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 5 พ.ย. 54
โรงเรียนบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว น้ำท่วมเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 4 พ.ย. 54
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-- ต้องการแจ้งที่จอดรถหนีน้ำท่วม คลิกที่นี่ --
:: ช่วยกันแจ้งสถานที่สำหรับจอดรถหนีน้ำท่วมกันนะคะ